zaterdag 6 januari 2018

Een Gids voor Utopia: voorintekenen aan gunsttarief + gratis stadswandeling met de Zwette Maan

Alzo sprak de Zwette Maan:... laten wy dan saemen het verhael schryven van een vryhaven voor kunsten & letteren, een droom die vorm heeft aangenomen in Uw realityd. Laten wy aen de hand van literaire teksten, gebundeld in een proeve van boekdrukkunst, saemen op wandel gaen door een imaginaire – en aldus Utopische – Aloude Kaiserlycke Stede tot Aelst, waar de Verbeeldinck vry spel heeft.

Want het is de Fictie onzer Phantasy die de Werckelykheit maeckt tot wat zy is: een Phantastische Paradox.

Het resultaat is een literaire wandelgids door de vierde dimensie van Utopisch Aalst, aan de hand van het Literair Creatief Collectief de Zwette Maan, bestaande uit Patrick Bernauw, Nele Bruynooghe, Wannes De Craene, Glenn Govaert, Leslie Hubrechts, Matthias Roggen, Yoline Van De Keere, Jana Van Der Fraenen en Kim Watté.

Het boek Een Gids voor Utopia zal vanaf 13 juni 2018 beschikbaar zijn aan de prijs van 18€, maar u kunt nu al voorintekenen aan de prijs van 15€ en dit tot en met 1 juni 2018. Betalen kan aan een lid van de Zwette Maan, of door storting op dit rekeningnummer van vzw de Scriptomanen met de vermelding “Een Gids voor Utopia” :

IBAN BE 43 0016 9362 0101
BIC GEBABEBB

Wie vóór 1 juni 2018 vooringetekend heeft op het boek kan een mailtje te sturen naar utopia@teambuildings.eu en maakt kans op een gratis Utopisch Mystery Event samen met een partner naar keuze (en "de Zwette Maan"). 


Geen opmerkingen: